Wettelijke vermeldingen

Het raadplegen van de website veronderstelt de onvoorwaardelijke aanvaarding van de huidige gebruiksvoorwaarden.
De termen "site" of "website" hierna slaan op de website Snowrental.com

Identificatie: uitgever van de website

Deze website wordt uitgegeven door:

SNOWRENTAL INTERNATIONAL SAS met een maatschappelijk kapitaal van 5.000 Euro - Handelsregister Nanterre: 789386398

Naam van de Verantwoordelijke Uitgever: Cosinu K - NV met een maatschappelijk kapitaal van 800.000 Euro
Maatschappelijke zetel:
176 avenue Charles de Gaulle
92522 NEUILLY SUR SEINE CEDEX
Hoofdtelefoon: 00 33 1 55390353
Fax: 00 33 1 55393010
E-mail: webmaster,snowrental,com

De Snowrental.com website werd ontwikkeld en online geplaatst door de onderneming Snowrental International die er eveneens de technische maintenance van verzekert.

De site is ontworpen en online geplaatst door ISP Solution, die tevens het technisch onderhoud verzekert:

Hoofdkantoor: ISP Solutions SA
ISP Solutions SA
Avenue des Poiriers 9
1180 Rolle
Switzerland
Tel: +41 22 533 04 50

Gebruiksvoorwaarden

Handelsmerken

Het Snowrental merk en logo weergegeven op de huidige website zijn door de SAS Snowrental International gedeponeerde handelsmerken. Hun vermelding houdt in generlei wijze een gebruikslicentie of -recht in van bedoelde merken, die dus enkel mogen gebruikt worden na voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de merkeigenaar, op straffe van vervolging wegens vervalsing. Er wordt eenieder enkel een recht tot raadpleging verleend, met uitsluiting van alle andere. Meer bepaald houdt het online plaatsen van de huidige website geen enkel gebruiksrecht in op de bovengenoemde merken.

Intellectueel eigendomsrecht

De website werd ontwikkeld door de onderneming Snowrental International - SAS met een maatschappelijk kapitaal van 5.000 Euro - maatschappelijke zetel:

176, avenue Charles de Gaulle
92522 Neuilly sur Seine cedex - Frankrijk
Tel: +33 1 55390353
Fax: +33 155393010
Intracommunautair BTW nummer: FR 42 789386398 E-mail: webmaster,snowrental,com
Site web: www.snowrental.nl

In toepassing van het (Franse) Wetboek van Intellectuele Eigendom, zijn de algemene structuur en alle elementen van deze website (lay-out, teksten, foto's, illustraties, logo's, iconen, programma's, voor download beschikbare bestanden, video-of geluidsfragmenten enz.) de volledige eigendom van de SAS Snowrental International. Deze bestanddelen zijn beschermd door de Franse wetten en internationale teksten met betrekking tot het respect van het auteursrecht en het copyright. De reproductie en/of voorstelling van deze elementen is enkel toegestaan voor informatieve doeleinden voor een strikt persoonlijk en privégebruik, met uitzondering van elke openbare weergave of verspreiding. Is meer bepaald verboden het weergeven van een pagina van de huidige website in een webpagina die niet tot deze laatste behoort (framing genoemd).

Op dezelfde manier is het gebruik, dat erin bestaat een van de elementen van de website op te roepen in een webpagina die niet behoort tot de site, strikt verboden (in line linking genoemd).

Ten slotte is het scheppen van hyperlinks naar andere pagina's dan de homepage van de site onderworpen aan de toestemming van de SAS Snowrental International. Deze toestemming kan worden verkregen na een verzoek per e-mail aan de webmaster van de website (webmaster,snowrental,com).

Het gebruik van inhoud van de site in strijd met de voorwaarden van de huidige licentie kan beschouwd worden als een vervalsing, die krachtens de artikelen L335-2 en L716-9 van het (Franse) Wetboek van Intellectuele Eigendom bestraft worden met drie jaar gevangenisstraf en een boete van 300.000 Euro.

Technische configuratie

Om de website op optimale wijze weer te geven raden wij het gebruik van Internet Explorer of Mozilla Firefox aan. Bepaalde inhoud van deze website is voor download beschikbaar in het Adobe Acrobat formaat (bestandextensie .pdf).

Persoonsgegevens

De huidige website is onderworpen aan het naleven van de Franse wet van 6 januari 1978 op de privacy, "Informatique et libertés" genoemd, en heeft het voorwerp uitgemaakt van een aangifte bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (Nationale Commissie voor Informatica en Privacy) onder het nummer : De ingezamelde informatie maakt het voorwerp uit van een informatica-verwerking door Snowrental International voor uw identificatie en de voorbereiding van uw bestelling, en u toe te laten de historiek van uw dossier te raadplegen.

Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt door SnowRental International voor marketingdoeleinden, tenzij u dit weigert. In overeenstemming met de (Franse) wet "Informatique et Libertés" van 6 januari 1978, beschikt u over een recht op toegang en rechtzetting van de gegevens die op u betrekking hebben.

U kunt u eveneens, om gewettigde redenen, verzetten tegen de verwerking van de gegevens die op u betrekking hebben. Indien u uw rechten wenst te doen gelden, kunt u ons een e-mail zenden op: webmaster,snowrental,com of ons schriftelijk contacteren op volgende adres:

Snowrental International
176, avenue Charles de Gaulle
92522 Neuilly sur Seine Cedex - Frankrijk

De gegevens die op u betrekking hebben zijn enkel bestemd voor Snowrental International. Uw bankgegevens worden niet opgeslagen. Indien wij beslissen de modaliteiten van onze verbintenis te wijzigen, zullen wij deze wijzigingen aangeven op deze pagina met het doel u steeds in te lichten over de informatie die wij inzamelen, het gebruik en de verkoopsvoorwaarden ervan.

Cookies

Onze website gebruikt "cookies" of verbindingsgeheugens. Een cookie laat ons niet toe u te identificeren, maar slaat daarentegen informatie op aangaande de navigatie van uw computer op onze website om sessie-parameters vast te stellen tijdens uw verbinding.

Deze cookies laten ons toe uw vragen beter te kunnen behandelen. Wij informeren u dat u het opslaan van "cookies" kunt weigeren door uw browser op de volgende manier in te stellen:

Internet Explorer 5 (Microsoft) Netscape Communicator
Ga naar Extra > Internet-opties > Veiligheid > Aangepast niveau, "cookies" in "op uw computer opgeslagen cookies toestaan" en "cookies per sessie toestaan", klik op "deactiveer" of "vragen voor het aanvaarden van cookies". Ga naar Extra > Voorkeuren > Geavanceerd, ga in het tabblad "cookies", klik op "cookies deactiveren" en/of "waarschuw me voor het accepteren van een cookie".

Als u andere versies van deze browsers gebruikt, verwijzen wij u naar de hulp van deze browsers om de instelling te kennen.

Aansprakelijkheid

De uitgever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de toegangstijd tot zijn website te wijten aan gebreken of storingen van het internet.

De uitgever kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor de onderbreking van zijn diensten, wanneer hij tijdelijk de toegang tot het geheel of een deel van zijn website moet afsluiten om deze verder te ontwikkelen of om een technisch probleem op te lossen. De via deze website toegankelijke informatie wordt verstrekt zoals ze is.

De uitgever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden of fouten noch onvolledigheden op deze website.

De uitgever biedt geen enkele, expliciete of impliciete garantie, en wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot het gebruik van deze informatie. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie.

De uitgever behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de huidige bepalingen te wijzigen, onder meer door het bijwerken van deze website.

De uitgever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke directe of indirecte schade ook, die voortvloeit uit informatie vervat in deze website. De gebruiker verbindt zich ertoe om geen enkele informatie naar deze website over te brengen die zou kunnen leiden tot een burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid en verbindt zich ertoe via deze website geen enkele informatie te verspreiden die onwettig, in strijd met de openbare orde of lasterlijk is.

Photo Credits

Snowrental International - Photo Credits © C.Arnal/Snowrental International 2015/2016